Verse 1:
Namhla Nkosi ngiyamangala
Umangibheka emuva
Kube wena wawungenami
Ngabe ngasal’ endleleni
(Repeat)

Chorus:
Nkulunkulu uthado lwakho
Kithina bantu lukhulu
Wanikela ngendodana
Halleluya siyabonga
(Repeat)

Verse 2:
Sangena lapho kuthiwa
Ongene khon’ akaphumi
Saphuma lapho kuthiwa
Akuphunywa akuphunywa
(Repeat)

Kube wena nkosi wawungenami
Ngabe ngasal’ endleleni