Bogolo jwa bomodimo
bo ka angwa ke mang
ke kgosi e boitshegang
kgosi ya kgalalelo

Fa o rata o ka betsa
mme o ka fodisa
o thata gore timetsa
le go re tshedisa

Mo o bameleng ga raro
mmakeng ka tlhalefo
o ikapesa ka maru
o palama phefo

O mogolo ja mafoko
go ba ba dumelang
o utlwela botlhoko
ba ba mo rapelang

A re godiseng Morena
ka pelo e utlwang
re dire ka go akofa
tse re di laolwelang.