Somandla uzuy’gcine impilo yami

Uphind’ukhusele ubomi bam.

Ngoba mina ngizohamba..

Ngizohamba ngijonge kuwe..

Ngamaxesha onke!

 

 

Submitter Name: Wonga SitholeFor more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top