Morena ba mpoleletse
Fa O nesa dipula;
Dipula tsa tshegôfatsô
A di wêlê mo go nna.
Mo go nna.

Se mphete Modimo Rara,
Le fa ke ‘ moleofi;
Ke bônê janong.
Ee, janong.

Se mphete Mmoloki wa me,
A ke go ngaparêlê;
Ke batla tšhwarô ya gago,
Fa O bitsa, bitsa nna.
Bitsa nna.

Se mphete Môwa wa thata,
O ka thisa difofu;
Yo O šupang ga Mmoloki,
Fa O thusa, thisa nna.
Thusa nna.

‘Ratô lwa Modimo wetšho,
Madi a Morešwedi,
Tšhwaro e e thatafatsang,
A di wêlê mo go nna.
Mo go nna.
Amên.