1 Moea, mohloli oa batho,
O ba tšelisang lipelo,
U Ikhapele mee‘a röna.
Moe‘a Molimo oa ’nete,
U re bontše, u re rute,
Re tle re tsebe ho leboha
Ketso tse phahameng tsa hao,
Letsa Jesu, Mong‘a mohau.

2 U re fe lipelo tse ntle,
Li hlophisise ka botle;
U re sitse ka tsa ho baka:
Boikokobetso bohle,
Le lerato, le cheseho,
Le metsamao ea ho loka.
U sebetse ka lereko,
Re tle re phele ka hloeko.

3 Moe‘a Jesu, Moe‘a matla,
Lefatše ha le re batla,
U re thuse ho furalla;
U re telise menate
E nyelisitsoeng litlokotsi
Tse tla tlela ba lefatše.