1 Bonang lerato la Jesu,
Kamoo a re shoetseng lefu;
O shoetse batho ba sentseng,
Ba timetseng,

2 O tlohetse leholimo,
Ke eena Mor‘a Molimo;
Ke Konyana e hlabiloeng,
A re ’mokeng.

3 Seo Jesu a se batlang
Ke pelo tse mo mamelng;
O li hlekela bophelo
Bo sa feleng.

4 Re rateng bohle ’Moloki
Ea re biletsang ho hloeka;
Mohla a tlang, re tla bina
Alleluya.