1. Na ke tla bolokeha joang
Mahlomoleng a makaakale?
Jo, ke sekhohola
Sa masoabi feela!
Ke hatsetse pelo, ke shoele.
Ke etse joang, ke etse joang?
Jo, ke tla bolokeha joang?

2. Mona see ke se kotutseng
Ke mokhathala, ke teneho.
Menyaka, metsoalle,
Tsohle li ntahlile,
Ke lecheko har‘lithako.
Ke etse joang, ke etse joang?
Jo, ke tla bolokeha joang?

3. Bocha le ’na bo ntahlile,
Kaa tšoasoa le ke tsa boholo;
Jo, ke ne ke lora,
Ka fupara moea,
Ke setse le tlala le lefu,
Ke etse joang, ke etse joang?
Jo, ke tla bolokeha joang?

4. Ha ke le tjee, ke le feela,
Ke se ke shebana le lefu,
tšepo ea hlokeha,
Lefatše lea ntšeha,
Ke oetsoe ke fifi le letšo.
Ke etse joang, ke etse joang?
Jo, ke tla bolokeha joang?

5. O Jesu, ke batla uena,
tlo u folise pelo ea ka!
U mpusetse khotso,
Leseli le tšepo:
Ke saletsoe ke uena feela.
Ke etse joang, ke etse joang?
Jo, ke tla bolokeha joang?