Tsietsing tsa letsoalo
Ke bitsa ho uena
U mamele thapelo
U nkutloe, Morena
Lentsoe la ka le fihle
Tulong sa mohau
A le ke le finyelle
Halalelong sa hao

Hoja u ka re balla
Malato ea rona
Re ke ke ra phonyoha
Pel’a hao, Morena
Empa bohale ba hao
Leha bo ka tota
Bo tingoa ke mohau
Ha re sokoloha

Ke tshepile Morena
Har’a litlokotsi
ke talima ho eena
Le har’a likotso
Ke lebella leseli
Botshong ba tsietsi
Ho feta balebeli
Ba rakang letsatsi

A re tshepeng Morena
O tla re tshelisa
Mohau o tsoa ho eena
O tla re phelisa
Lideng tsa rona tsohle
Oa re namolela
Le matshoenyehong ‘ohle
O tla re lokolla