1 Oho, nkutloele bohloko,
U hlakole bobe ba ka;
U mohau o moholo
U ntlhoekise, ke tla hloeka.

2 Oho, ntlhatsoe, ke litšila,
Ke ipolela ka lillo;
Ke sitiloe, kea fela
’Me ke qetoa ke letsoalo!

3 Ntate, le ka mohla o mong,
Sebe ha ke se lebale;
Ha se suthe. O, ke lihlong!
Kea rapela, ntšoarele.

4 Leha u bua, u etsa.
Tabeng tsohle u lokile;
Ke itšela ka likhapha,
Mahlong a hao ke sebile.

5 Ke emaretsoe bokhopong,
Ka ba ka tsoaleloa bobeng;
Pelong ea ka le molomong,
Ha ho letho le lokileng.

6 Ntlhatsoe, oho ntlhatsoisise,
Ke hloeke joale ka lehloa!
U mpope u mphethisise,
Oho, ke se ke ka lahloa!