Tlong, re yeng, a re yeng ka monyaka.
Re lebeng lefatsheng la ba kganyang
La moo Jesu, Morapelli wa rona,
A tla re nea tulo tsa ho dula.
Tlong, reyeng, a reyeng ka monyaka,
Re lebeng lefatsheng la ba kganyang.

Fela tse ntle diutloahala teng,
Ke tsa batho ba bolokehileng;
Le rona, ha re ka finyella mane,
Le tsa rona re tla ‘ne re dibine.
Re ithuteng, re sa le lefatsheng,
Ho binela Jesuea re shwetseng.

E, ba thaba banao ba latang,
Ba re: Jesu, ke neng reo bitsa!
Ha ba tshabeserame sa lebitla,
Ba re lefu ke motsoallewa bona;
Ba tshepileho tsoha ha bafu,
Hobaneo ba hloletse lefu.

Ha ba tshabetsatsi la kahlolo,
Etsweba se ba nkile bophelo.
Dibe tsa bonao difedisitse,
Le monyako ba se ba o buletswe.
Ba tla ema tsohong le letona,
Ba kene lewena tlungya kganya.

Re akofeng : boka sa Konyana
Kgale se lokiseditswe rona;
Teng re tla re: Earethakgiseditsweng
A binelwedithoko tse sa feleng.
Alleluya, ho wena, Konyana!
Alleluyaka mehla le mehla!