Nkhwathise Murena nkhwathise
Ndi fulufhedzee ndi khwathe,
Ndi tshimbile ndilani,
Ndi kunde milingoni,
Mphe maanda Murena ndi khwathe.For more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top