1.
Duletsang, chaba tsohle.
Tumisang hosanna!
Lefatshe le dumaele (bis)
Thoko tsa Morena. (bis)

2.
Mo tumiseng ka nyakallo,
Ho thabe dipelo!
Bokang Mora wa Modimo, (bis)
Bokang Mor’a Motho! (bis)

3.
Bitso la hae le ratehang
Ke lee le khabileng!
Ke ya matla, ya tlotlehang (bis)
Ke Rabosafeleng. (bis)

4.
O kakatletse bohlale
Mosa le lerato;
E moholo hakaakale, (bis)
Ke Morena’a khotso. (bis)

5.
Dichaba-chabana tsohle,
Dipuo, mefuta
Di tla be di mo dumele, (bis)
Di mamele eena. (bis)

6.
‘Muso wa hae o tla hola,
O tlale lefatshe;
O tla hloleha ka mehla (bis)
O le mong, o ‘notshe. (bis)

7.
O tla rena ka ho loka,
Dintwa di tla fela;
‘Me hohle ho tla iketlwa, (bis)
E be khotso fela. (bis)