1.
Ditshiu, dinako tsohle
Tsa ho phela ha ka,
Ntate, o s’u di rerile,
Di tsejwa ke wena.
Le tsohle tse ka ntlhahelang,
Ke kamoo o ratang.

2.
Ha kena ho tsota letho,
Le ho belaela;
U ntherile ka lerato,
U ntse o nkhopola.
Pheello, thapelo ya ka,
Ke ho o khahlisa.

3.
Mphe rato le fadimehang,
Nthute ho hauha,
Ke tsebe ho lla le ba llang
Le ho ba tshedisa;
Ke thabe le ba thabileng,
Bang ka ‘na Moreneng.

4.
Ho hapjwa ke tse tumileng,
Ho hola le tsona,
Ho batla le tse tebileng,
Ke tse ronang ngwana.
Ya ka taba, ya tshwanelo,
Ntate, ke taelo.

5.
Oho, ntshitse ka matsatsi
Ka matl’a lekanang;
Ke sebetse mosebetsi,
Oo o nthomileng oona!
Ha nka o phetha, Morena,
Ho roriswe wena!

6.
Tse bohloko, le tse hlabang,
Taba tse boima,
Di atile tse re lekang
Ho pheleng ha rona.
Jesu, ba bang ba o tshepa
Ba ntse ba iketla.

7.
Ha o khahlwa ke ho nthoma,
Nthute ho itela,
Ke o khahlise ka mehla,
Leha ke se letho;
Ruri ke tlale lerato,
Bonyenyaneng ba ka!