1.
Dumela, Bethel wa rona,
Fika se setle sa thabo;
Tsatsi lena la Morena
Le leholo, la phomolo!

2.
Basepedi ba khathetseng
Ke keledi tsa khororo,
Ha re o fihlela tseleng,
E kaakang ho rona thabo!

3.
Re sa bonela hole,
Pelo tsa hlasimoloha;
Ha re o fihletse jwale,
Se teng ke ho khatholoha.

4.
Tlong, tlong, bana ba Modimo,
Tlong, re bokeng Ntat’a rona;
Re bading, re pheteng tshitso
Tsee re sitsitsweng ka tsona!

5.
Ha re ntse re khatholoha,
‘Moho re bina sedutse;
Ruri, ho fihlela mona
Modimo o re thusitse.