1.
Ditaba tse o imelang – Tsohle, dife le dife,
Ho Morena ya o ratang l- di khofele kapele!
Ha o patetswe ke dillo, – o ferekane pelo,
Maswabi, dipelaelo, – di rolele ho Jesu!

2.
Ho lehlohonolo wena, – Ha o ratwa hakalo,
U ratana le Morena, – Jesu, Mor’a Modimo.
E, o ikentse ngwan’eno, – Modisa ya o disang,
E, le motswalle ao pelo, – wa mehla, ya tshepehang.

3.
U ‘muise ka thapelo – Lekunutung le eena,
U se mo lobele letho, – Motswalle wa Morena!
Ha o phatloha sefuba – Taba di o pitlile,
U re o fehelwa fela, – Jesu o’a utloile.

4.
Ha o le makaqabetsing, – Puo e le dikhapha,
Jesu o haufi le teng – O se a o araba,
A o fa khotso ka pelong, – E fetang mehopolo;
A o Kenya le molomong – dipina tsa nyakallo.