1.
Dintwa tsee re di pheelang
Ke tsa hao, Morena.
Ho se kamoo o ka hlolwang;
Ahe, re tla hlola!
Sera leha se re qeta,
Re fokotse, re maqeba,
Re o tshepile, Senatla,
Re tla kopana le wena
Dintoeng tsa hao,
Le ho hloleng ha hao

2.
Re tal o sla morao
Tseleng e bohloko;
Re tla jara sefapano,
Khopiso ho batho.
Pel’a rona ke bothata,
Ditsietsi le lebitla;
Che, ha o shwele, re tla tsoha.
U tsohile, re tla tsoha
Lefu lena
Le tswalo ho phela.

3.
Re ruile lehodimo
Re sa le lefatsheng;
Lehlakana la bophelo
Le tholwa diretseng.
Jalo di e-so ho mele,
Di shwele, ‘me di bodile,
Ho ntan’o hlaha kotulo,
Botle, mehoo ya thabo.
Mahlomola
Ke khoro ya khanya.

4.
Satan’o re: Ho fedile,
Ha ba na ho tshepa;
O re: Jesu ke mo hlotse,
‘Muso ke wa rona.
Athe wa busa, Morena,
Esale jwale, le mehla.
Re tla busa le ‘Moloki;
Re tla phela le Mophedi,
‘Me dihele
U s’u di hatile.