JEHOVA, setshabelo saka,
Ke balehela ho uena,
Ka ho loka ha hao, mpoloke
Ntate, ke tle ke phonyohe.

Mehleng eohle ea bocha baka
Jehova, u bile tshepo;
Mehleng ya botsofali baka,
U mpoloke ka paballo.

Ntate, ha matl’a ka a fela
O, u se ke oa ntlohela;
Lira tsa ka li ntse li ntsheba,
Li rera ho ntlhokofatsa.

Molimo, sebe hole le’na,
U phakisa hotla nthusa;
U ntsoabisetse lira tsa ka,
Tse batlang tahleho ea ka.

Ho loka ha hao ho phahame,
U entse lintho tse kholo;
Ntate, ke mang ea ka ka uena?
U tsoanetsoe ke thoriso.
Amen