O kgethelwe tsatsi lena,
E leng la phomolo
Ke tsatsi la hao,
Morena, La lehlohonolo

Oho! Nthuse ho mamela
Lentsoe la bophelo
U nthute le ho rapela
Ka tlung ea thapelo

U mpale, Morena Jesu
Le ba u khahlisang
Ke neiwe le bana beso
Dijo tse phelisang

Modimo, re bana ba hao,
Re rutwe ke wena
Tabeng tsohle tsa mohau,
Tseleng ea Morena