1.
U kgethelwe tsatsi lena,
E leng phomolo;
Ke tsatsi la gago, Morena,
La lehlohonolo.

2.
Oho, nthuse go mamela
Lentswe la bophelo
U nthuse le go rapela
Ka tdung ya thapelo!

3.
U mpale, Morena Jesu,
Le ba u kgahdisang;
Ke newe le bana beso
dijo tse phedisang

4.
Taba tsa gago di hatiswe
dipelong tsa röna;
Rato la gago le hodiswe,
Le tuke go tsona!

5.
Modimo, re bana ba gago
Re rutwe ke wena
Tabeng tsohle tsa mohau,
Tseleng ya Morena!For more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top