1.
U kgethelwe tsatsi lena,
E leng phomolo;
Ke tsatsi la gago, Morena,
La lehlohonolo.

2.
Oho, nthuse go mamela
Lentswe la bophelo
U nthuse le go rapela
Ka tdung ya thapelo!

3.
U mpale, Morena Jesu,
Le ba u kgahdisang;
Ke newe le bana beso
dijo tse phedisang

4.
Taba tsa gago di hatiswe
dipelong tsa röna;
Rato la gago le hodiswe,
Le tuke go tsona!

5.
Modimo, re bana ba gago
Re rutwe ke wena
Tabeng tsohle tsa mohau,
Tseleng ya Morena!