1 Tlong, re roriseng kaofela
Molimo oa röna;
Re tumiseng ka lifela
Lineo tsa oona.

2 Molimo o re tšoarela
Libe le melato;
Ha re tiisa ho rapela,
Re neoa haholo.

3 Re tumiseng le lereko
E leng la ka mihla;
Re lopolotsoe ka theko
E fetisang gauta.

4 Re filoe lintho kaofela
Ka Mora oa oona ;
Kutlo, tšoarelo le lefa;
Re ’mokeng ke hona.

5 Le moshoeli a tumisoe
Liphuthehong tsohle ,
Rato la hae le holisoe
Mona le kahohle.