1. Nkekeletse, Ntate,
Limpho tsa Moea,
Tumelo ea ’nete
E se nang khoela;
Tumelo e matla,
E sa fokoleng,
E tsebang ho hlola,
E sa tsieloang.

2. Totisa ka ho ’na
Mosa, lerato,
Ke tšoane le uena
Le ka molemo.
Puo, ketso tsa ka,
Le botho bohle
Bo khabe ka sona
Litšitso tse ntle.

3. U mphe le sebete
Ha ke hanyetsoa,
Mamello ea ’nete
Ha ke hlopheha;
Pelo e beehang,
Pelo—telele,
E ikokobetsang
Ha ke sitiloe.

4. Nthute ho soabela,
Ho la sebe,
Ho lla ka likhapha
Ha se ntsomile.
U nkholise tsebong,
U ’ntšetse pele,
Ke phethehe hloekong
Ka botho bohle.