1. Lumela, Bethel oa röna,
Fika se setle sa thabo;
Tsatsi lena la Morena
Le leholo, la phomolo!

2. Basepeli ba khathetseng
Ke keleli tsa khororo,
Ha re u fihlela tseleng,
E kaakang ho röna thabo!

3. Re sa bonela hole,
Pelo tsa hlasimoloha;
Ha re u fihletse joale,
Se teng ke ho khatholoha.

4. Tlong, tlong, bana ba Molimo,
Tlong, re bokeng Ntat‘röna;
Re baling, re pheteng tšitso
Tsee re sitsitsoeng ka tsona!

5. Ha re ntse re khatholoha,
’Moho re bina selutse;
Ruri, ho fihlela mona
Molimo o re thusitse.