1. Ke tla ke le feela— feela,
Ke tla ke se na tokelo;
U se nkhane, kea timela,
Jesu Konyan‘Molimo!

2. Ke tla ke le feela—feela
Ke foufetse, kea baba
Ke tšepile uena feela,
Jesu, Konyan‘Molimo.

3. Ke tla ke le feela—feela;
Ke tla ke le malimabe;
Ha ho khotso, ke ntse ke lla,
Jesu, Konyan‘Molimo.

4. Ke tla ke le feela—feela,
tšwarelo, khotso le hloeko
Ke ntse le li tsetselela,
Jesu, Konyan‘Molimo.

5. Leha ke le feela—feela,
U ntsebile ha u mpitsa;
U mpatlile, ua mpheella,
Jesu, Konyan‘Molimo.

6. Leha ke le feela—feela,
Rato la hao le mphihletse;
Ruri ke oa hao ka mehla,
Jesu, Konyan‘Molimo.