1 Itleleng pel‘Morena
Re itlhahise ho eena;
Tlong, re roriseng molemo
Le lerato la Molimo.

2 Jesu, ’Moloki o batla
Baetsalibe kaofela;
O ba ratile haholo
O ba utloetse bohloko.

3 Ha re rapela Jehova,
Ha re mo rata ka mehla
Re tla fumana molemo,
Re tla bona leholimo.