1 Selemo sena se secha
Na se re‘ ho röna,
Ba itšepisang ka bocha,
Le matla a jona?

2 Se re: Bocha ke palesa
E sa tšepahaleng.
Re tšoanetse ho phakisa
Ha se ntse se le teng.

3 Se re: Molimo o mohau,
O re file Jesu,
A tl‘re phethele melao,
A re shoele lefu.

4 Molimo o batla pako,
Pako ea lipelo,
O tle o re fe poloko
Ka baka la Jesu,

5 Joale, ke selemo sena
A re keng re battle
Khotso e ntle ea Morena,
Se e—so ho fele