1. Re phokoleng fela sa hlolo
Ka lentsoe le phahamileng;
Re tlatsaneng le ba khanyeng,
Re boke Moren‘a letlotlo.

2. Ke eena Moren‘a marena
Ea busang linaha tsohle;
O hlotse matl‘a lehele
Le meea e mebe ea tsona.

3. O lutse teroneng ea khanya,
O rapella liphutheho;
Re mo roriseng hammoho,
Re tumise lialleluya.

4. Matsoalong, le har‘a meleko,
Re kope matla ho eena;
Ea tiisetsang ho Morena
O tla pholosoa ka lereko.

5. Re phokoleng fela sa hlolo
Ka lentsoe le phahamileng,
Le ka pelo tse thabileng
Re lebohe Mong‘a letlotlo.