1 Bofumanehing ba ka
Ke tla bitsa ho mang?
Ke bake le ho baka;
Ke mobe hakaakang!
Molimo oa letlotlo,
Na ke mang lefatšeng
Ea ka nqobelang kotlo, ter
Kotlo tse ntsoanetseng?

2 Ke ’na mor‘a timelo;
Tlaleng ke lapela
Bohobe ba bophelo
Bo leng ho Morena.
Fetoha, moea oa ka,
U lebe ho Ntate;
U kene ho bahlanka ter
Ba khorang monate.

3 Thabo e teng ho bohle
Ba boneng Moreneng
Seaparo sa bottle
Sa ba lopolotsoeng.
Efela ke mothabi
Ea ka khatholohang
Sefubeng sa ’Moloki, ter
Le baa a ba ratang.