Ngaka ya lefu la dube,
Ke tlile setlhareng;
Kgale ke tshwenyeha hobe
Ke pabo e ntshwereng.

Lemoha tsietsie e go ‘na
Le kamoo ke jwang;
Lefu lena, ha u bona,
Ke tla le hlola jwang?

Ha le ntje setho se le seng,
Le nqetile ‘mele,
Le ntshimolotse boseeng
U nkoke, ke phele.

Le nketse bohole mahlong,
Molomong, ditsebeng;
Le ntlatsa tshoho le dihlong,
Le nkisa diheleng.

Ngaka ya lefu la dibe,
Na u kare ke shwe?
Kgale ke Tshwenyeha hobe;
Lefu leo a le tswe!