Wahamba nathi, oh wahamba nathi
Oh wahamba nathi, siyabonga (x2)

Siyabonga Jesu, Siyabonga ngonyama yezulu
Siyabonga Jesu, Siyabonga (x2)

Wakhamba nathi, oh wakhamba nathi
Oh wakhamba nathi, Siyathokoza (x2)

Siyathokoza Jesu, Siyathokoza kakaramba
Siyathokoza Jesu, Siyathokoza (x2)

Wa tsamaya le rona, oh wa tsamaya le rona
Oh wa tsamaya le rona, re a boka (x2)

Leha nka tsamaya kgohlong ya moriti wa lefu
Jesu hobane o na le nna
watsama yande runa, re a boka
Riya wakabatata wabafuma
Jehova hobane o na le nna
oh watsama yande runa, re a boka

Re a boka jesu, re a boka tlatlamathjolo,
Re a boka jesu, re ya boka (x2)

Siyabonga Jesu, Siyabonga ngonyama yezulu
Siyabonga Jesu, Siyabonga (x2)