ke se ke utlwile
Ke se ke utlwile
Jesu, ha o mpitsa
O mpona ke lahlehile
o re, wa mpholosa

[Chorus]

E,ke dumetse
Nthole, Morena
Nhlatswe, nhlakodisise
ke be motle le’na

Ke tla ka ditshila
ke moetsa dibe
ke tla ke le feela-feela
Oho nkgauhele

[Chorus]

Nkapese ka matla
Wena ka sebele
Ntlholele sebe ka mehla
O nketse mohale

[Chorus]

Wena ya mpitsitseng
nthwese tumelo
lerato le phetehileng
le kgotso le thabo

[Chorus]

O nhlwekise pelo
o muse le kutlo
tsohle tse ho’na tsa botho
Di kganye ka hlweko.