1.
Re boke ka pelo,
Re boke Jehova,
Re binele Jesu,
‘Moloki wa rona!

2.
Le Moya o motle
O bokwe ke rona!
Re lakatseng bohle
Dineo tsa oona.

3.
Re hlabe dithoko,
Re bine hosanna;
Ho iswe teboho,
Ho bokwe Jehova

4.
Tlase le hodimo,
Hohle le ka mehla,
Ho rokwe Modimo,
Amen, Alleluya!