Sefela Sa 307

1. Motse oo re o hlolohetsweng
Re se re o bona pejana;
Leha maranyan’a sa le teng,
O se o hlahile, wa khanya.
Monateng, kapele, (bis)
Re se re tla kopana bohle. (bis)

2. Ntate o re lebeletse teng,
Re lokiseditswe ditulo,
Ana re tla finyella neneng
Monyakeng ola wa lerato?

Monateng, kapele…

3. Se swabeng! re tsoheng molota,
Leha r’eshwa ke sekoboto.
Bonang, ha ho sa le sebaka,
Re habeng, e s’e le phomolo.

Monateng, kapele…

4. Ha re atamela haufi,
Re se re hlolwa ke nyakallo;
Re ya o opela mohofi,
Motse o motle wa Modimo.

Monateng, kapele…