Sefela Sa 339

1 Ke bodiba bo bilohang,
Ke koetsa ya mahlomola;
Ke phororo tse nkhoholang,
Ke hlotswe, ke ya timela.
Jesu, ke leba ho wena,
Oho o mpoloke le ‘na!

2 Bohlale le ho itshepa,
Ka re ke sona sehlare.
Jo, ke mahohodi fela,
ke ya kukwa, ke ya teba!
Jesu ke leba ho wena

3 Ka tshepana le dinatla,
Ka itshwarella ka tsona;
Ke qhoboi, ya fothoha,
Ke sentse ke tsieleha.
Jesu, ke leba ho wena

4 Jesu, ke wena o le mong
Sehlare sa ‘nete sa ka;
Fika le emeng phororong,
Ke itshwarella ka wena.
Jesu, ke leba ho wena

5 Umphalletse, se ntlohele,
Nkukele sefubeng sa hao;
Ha fefo di le bohale,
Ho ‘na a tla ‘n’e be khotso.
Jesu, ke leba ho wena