Sefela Sa 372

1 ke itella wena,
K’wena ke o shoetseng;
Ke ka madi a ka
Khale ke o lopolotseng.
E, ke iteletse wena:
Na le wena wa nthata na?

2 E, ka o hlorela,
Ka ba mahlomoleng,
Ho iketle wena,
U phele ka ho sa feleng.
E, ka o hlorela wena;
Na le wena wa nthata na?

3 Ke tsoile leseding,
Tulong tsa borena,
Ke tlile lefifing
Ke ‘notshi ho batla wena.
E, ke pheeletse wena;
Na, le wena, wa nthata na?

4 Ke tlisetsa wena
Dimpho tse molemo
Tsa ho o phadisa.
Khotso, thabo, le topollo,
Ke di tliseditse wena;
Na, le wena wa nthata na?

5 o ikabele ‘na
Ho shwa le ho phela;
U ntelle bowena,
U be wa ka, wa ka fela.
Oho, o be wa fela
Ha o re wa nthata le ‘na!