Sefela Sa 404

1. Jesu a shwa, ‘me a tsoha bafung,
Topollo e phethiloe.
Jwale, ken a le khotso ka pelong,
Ke bolokehile.
Esita le ‘na,
Moetsadibe,
Jesu ke ‘Moloki wa ka,
Ke bolokehile.

2. tshila, melato ya dibe tsa ka,
Jesu o di khofile;
Ke tswaretswe, ke bone ho phela,
Ke bolokehile.
Esita le ‘na,

3. Leha lefatshe le ka nthuntshetsa,
Ke sa ntse ke tshepile,
Jesu o sa nkapesa ho loka;
Ke bolokehile.
Esita le ‘na,

4. Satane a ka ntshoenya, a nteka,
A rora ka bohale,
Jesu o teng, ke sefela saka,
Ke bolokehile.
Esita le ‘na,

5. Ke dutse ho Jesu, ke phomola
Monateng, ho edile;
Fifi ha le san a ho nkwahela,
Ke bolokehile.
Esita le ‘na,

6. Lefu, Morena wa matshabeho,
Ha ke le thothomelle; …
Jesu o ntshikile ka matsoho,
Ke bolokehile.
Esita le ‘na