Sefela Sa 276

1. Jesu o tla rena hohle,
Hodimo le lefatsheng;
A khumameloe ke bohle,
Mangeloi le batho.

Borena, poko, khanya,
Ke tsa hae mehleng eohle!
Alleluya!, (ter) Amen!

2. Morena, busaka mehla,
Khanya pel’a dichaba;
Marena a o nyehelle,
A ipee ho wena.
Borena, poko, khanya,

3. Lefatshe le o mamele
Ka kutlo ya sebele;
E se be ka ho qobellwa,
E tl’e be ka ho rata,
Borena, poko, khanya,

4. Morena, hlaha kapele,
Bonahala ho bohle:
Dira tsa hao o di hlotse,
U hlabanne, o fentse.
Borena, poko, khanya,