Sefela Sa 244

1 Latelang Modisa, Modisa ya molemo,
Mo lateleng bohle, baholo, ba bacha,
Le ka hlokeha jwang mohlapeng wa morena?
Oho, tshohang, latelang Modisa!

2 Le ka phaila jwang le le ‘notshi lefifing,
Jwang har’a maraba, har’a madumela?
Ha le mo latela, le tsamaya leseding.
Oho, tshohang, latelang Modisa!

3 Na lehlohonolo le ka bolelwa ke mang,
Le khorwang ke dinku tse bitswang ke eena?
Ke thabo ka mehla, ke khotso e makatsang.
Oho, tshohang, latelang Modisa!

4 Le sa le merakeng, le se tsotelle letho,
Le beteng dipelo, le se le ya kweba.
‘Me ha le fihla hae, e tla ba jwang nyakallo?
Oho, tshohang, latelang Modisa!