Sefela Sa 182

1 Pelo ya ka ya o batla
Mong’a lehlohonolo;
ke ya o rapela, o mphe matla
Ka tsatsi la phomolo!

2 Ka ntlong ya hao, ha ke kena
Ho utlwa tsa tshwarelo,
U lokise, o hloekise
Moe’a ka ka tumelo!

3’Nete tsa hao, Mohauhedi,
Di khanya Evangeding;
Di fumantshe ka Moe’a hao,
Ba di batlang tempeleng!

4 Ke mamele taba tsa hao,
Ke di boloke pelong;
Ke tsamaee ka molao,
Ke be ke ise lefung!

5 Moe’a hloeko, wa mohau,
U hlole pelong ho ‘na;
Motshehare le bosiu
U sebetse ho eona!