Sefela Sa 8

1 Jehova, Morena wa ka,
U hlophehile, o khabane,
U mpileditse ho baka,
Ke o lebohe, ke o ane;
Mahlo a hao a ncheba ka mehla.
A nke ke o khahlise ;
Mefokolong o nkapesa matla,
Ke tle ke o tlotlise.

2 Taba tsa hao ke tsa mosa,
Ke tsa pako, ke tsa khalemo,
Di loketse ho ntemosa,
Di tletse ‘nete le molemo;
Moya wa ka o bitsa ho wena,
Ha ke o khumametse,
Ditsebe tsa ka di o mametse.
Ak’u nthute, Morena.

3 Monghadi, letsoho la hao
A le tshware letsoho la ka;
U ntike pele le morao,
Ntate, se phetse ho nqamaka,
Ke lemalle tsela e lokileng,
Ke khomarele ‘nete;
U nthuse melao e hloekileng,
U ntise hamonate.