1 Elellwang ba Bochabela – Ba latetseng naledi
E reng, ba ee ho rapela – Monghadi wa benghadi
Ba mo ntshetsa dinyehelo, – Leha e sa le ngwana;
Ke dinatla ka tumelo; (bis)
Ba ‘moha bat habile. (bis)

2 ditsietsi le bohole – Ha di baloe ke bona;
Ba pheeletse bohlale – Bo fumanwang ho eena.
Ba ‘matla, ba ‘matlisisa. – Ba b aba mo fihlela.
Ba thabela Mong’a bona, (bis)
Ya tlang hob a boloka. (bis)