1
Bonang, ho hlahile marung
(Behold, He’s coming, riding on the clouds)
Ea shoetseng batho khale,
(He that long time ago died for us)
O tla khutla leholimong
(He will return again from heaven)
Ho phutha batho bohle.
(To save His people)
Alleluya!
(Hallelujah)
Lumelang, alleluya!
(Believe, Hallelujah!)

2
Bahlabaneli ba Jesu
(All the soldiers of Christ)
Ba bapile le eena,
(Are with Him)
Mahlo a bona ke metsu,
(Their eyes are their arrows)
Ba loanela Morena.
(They are fighting for the Lord)
Alleluya!
(Hallelujah)
Lumelang, alleluya!
(Believe, Hallelujah!)

3
Mafatše a thothomela,
(The earth shook)
Mafika a petsoha,
(The rocks split)
Le linaleli tsa oela,
(And the stars fell down)
Letsatsi la fifala.
(And the sun was darkened)
Alleluya!
(Hallelujah)
Lumelang, alleluya!
(Believe, Hallelujah!)

4
Utloang, ho hlajoa mokhosi
(Listen to the loud sound)
Oa ho tsosa ba shoeleng,
(That raises the dead back to life)
Ba mengoa ke Moahloli,
(They have been invited by the Lord)
Ba tsoa bohle mabitleng.
(They will all come out of their graves)
Alleluya!
(Hallelujah)
Lumelang, alleluya!
(Believe, Hallelujah!)

5
Lumelang, bana ba me,
(My children, believe in Me)
Lona bohle ba nthatang,
(All of you who love me)
Sieang mobu, le phahame,
(Rise up and leave the dust)
Tlong ho ‘na atamelang!
(And come near me)
Alleluya!
(Hallelujah)
Lumelang, alleluya!
(Believe, Hallelujah!)