1
O tla nketela neng?
Mong’a ka, ke ya o laba-labela,
‘Na ya tepeletseng.
ke ya fela, ke bile ke khathetse;
U tla nketela neng,
Moren’a ka?

2
O tla nketela neng?
Dinaha di nelwa ke dipula,
Le jwang ke diphoka,
‘Na ke ka sebataolo fela;
U tla nketela neng,
Moren’a ka?

3
O tla nketela neng?
Fahleho sa hao, ha se edile,
Ke thabo ho bohle.
Jo, ke lefifing, ‘na ke swabile!
U tla nketela neng,
Moren’a ka?

4
O tla nketela neng?
Na nkaba khutsana-khutsana jwang
Ntate, ha o le teng?
O, ke o hlolohetswe hakakaang!
U tla nketela neng,
Moren’a ka?

5
O tla nketela neng?
Oho, chabela ka pelong ya ka,
Khotso e tebileng!
E phallele, e tlale ka ho ‘na
Mohla o nketetseng,
Moren’a!