1.
Oho, mpolelleng taba
Ya boholo-holo,
E se nang ho tsofala,
E ncha le kajeno.
O, mpolelleng tsa Jesu,
Ha ke batle tse ding;
Ke lapetse ho tseba
Eena ya nthatileng.
Oho, mpolelleng taba
Ya khale, ya boholo,
E ntle, e ncha ka mehla:
Lerato la Jesu.

2.
Oho, mpolelleng butle
Taba tsa topollo;
Le bueng ka sebete;
Ke mohlolo-hlo.
Se phetseng ho mphetela;
Ke ngwan’a lefifing.
Oho hle, ke ya babang,
Ke ya lahlehileng.
Oho, mpolelleng taba…

3.
O, mpolelleng ka mosa
Taba tsa lerato;
Se tshabeng ho ntshwabisa,
Buang ka cheseho!
Ha ke le mahlomoleng,
Le har’a matswalo,
Le khutse tsohle tse ding,
Mpolelleng tsa Jesu!
Oho, mpolelleng taba…

4.
E, mpolelleng ka matla,
Le mohla lefatshe
Le nchekelang mamena,
Ke sa bone kosti;
Mohla ke iketlileng,
Le khorong ya lefu;
Hohle, ka mehla, phetang
Lerato la Jesu!
Oho, mpolelleng taba…