Ke thabile, ke ratwa ke Ntate
Ka rato le leholo la ‘nete
Bibeleng, har’a tsee ke di balang
Ke fumane ke le ya ratuwang

Ke thabile Jesu ke wena
U nthatile, o nthatile
Ke thabile , Jesu ke wena
U nthatile le’ na.

Leha ke kheloha, ke lahleha
Ke hlahlathela, ke o lebala
Ntate, ke hlolohetswe hakaakang
Ha ke hopola kamoo o nthatang

Ke thabile Jesu ke wena …

Hoja nka bina pina e le ‘ngoe
Jesu, mohla ke o bonang khanyeng
Nka bina ka mehla e sa feleng
Lerato la hao le ‘makaditseng
Ke thabile, Jesu, ke wena, …

Rato leo le nkhodisitse pelo
Esale le ntlholla le kajeno
U nkhopotse , o ntadimile jwang
Morena, ha o nthata hakalo?
Ke thabile, Jesu, ke wena, …

Jesu, le ‘na ke se ke o rata
Leha ke se eng, ke se na taba
Ke rata hoja nka o khahlisa
Hoja ke phelela wena fela

Ke thabile Jesu ke wena …