1.
Ke tla bona kae tumelo,
Sebele-bele sa eona,
E sa tsebeng palaelo,
Ho tepella le ho sitwa?

2.
Tumelo e hatakelang
Maswabi le ditsietsi,
E hlolang, e phahamelang
Mahlomola a lefatshe.

3.
Tumelo e ka fihlelang
Teroneng ya dihodimo,
Tsoho le matla, le busang,
Le letona la Modimo.

4.
Oho, ke llela tumelo
E ripitlang le dithaba,
E sa makaleng ka letho,
E khomaretseng Morena.

5.
Leha e le hlakunyana
Ya tumelo ya sebele
U mphe, oho, mphe Morena,
ke ya hloka, mphe kapele!