Khanya e be ho Ntate le ho Mora,
Le ho Moya o Mokhethwa,
Ha esale mehleng ya boholo,
Ho isa ho sa feleng! Amen!