1.
Khanya, letlotlo, – E be tsa Modimo!
O entse tsohle, – Hodimo le tlsa;
Hape o mosa – Ho baetsadibe;
re ya o boka.

2.
Le eena Jesu, – ‘Moloki wa batho.
A ke a bokwe – Ka dipelo tsohle;
Madi a matle, – A hlakolang dibe
A k’a re hlatswe!

3.
Moya wa ‘nete, – Kereke ya Jesu
E o biletsa – Ho e halaletsa.
E dise jwale – Le ka ho sa eeng kae!
Ya o rorisa.