(Sung in Setwana)

Verse 1:
Ha le laka tsa go tseba, Ka mo ke pholositsweng
(If you all need to know, How I have been saved)
Mamelang ha ke le jwetsa, Ke le supisa tsela
(Listen carefully as I narrate, I am showing you the way)
Mamelang ha ke le jwetsa, Ke le supisa tsela
(Listen carefully as I narrate, I am showing you the way)
(Repeat)

Chorus:
Jeso ke mmoloki waaka, O nkgethetse bodulo.
(Jesus is is my saviour, He secured a place for me)
Ke a mo rata gobo a nthata, O nneile bophelo
(I love him for he loves me, He gave me life )
(Repeat)

(Repeat from top)