1 A re tshabeng tsela e mpe,
E tsamauwang ke ba babe,
E ba isang tahlehong;
A re keng re ba furalle,
Le mekgwa ya bona eohle
E hanwang lehodimong.
Bana beso,
E be Jesu,
Re mo utlwang,
Re mo ratang
Ka dipelo tse chesehang.

2 Ke een‘a re lopolotseng,
yena feela ya re shwetseng,
Re fihlele tshwarelo.
Re mohlape o baballwang,
Re dinku tsee a didisang,
Tse disetswang Modimo.
Bana beso,
Re mo utlwang,
Re mo ratang
Ka dipelo tse chesehang.

3 Hase lerato le batang,
Ke lerato le chesehang,
Le mo isitseng lefung;
Madi a hae a lefile,
Rato la hae ale latile
dineo lehodimong.
Bana beso,
E be Jesu
Re mo utlwang,
Re mo ratang
Ka dipelo tse chesehang.