1.
Morekolodi wa me,
O kopelo ya me,
Mmoloki Monkgomotsi,
Ke le mafutsaneng.

CHORUS:
Morekolodi wa me,
Ke opela Wena;
Ga ke na tsala epe,
E e tshwanang le Wena.

2.
O tsholofelo ya me,
Ka dingwaga tsotlhe,
Fa lefifi le mpipa,
Keledi di rotha.

3.
Ke ikanya Mmoloki
Tsala ya me ruri,
Gonne ke ya Go rata
Bogolo go tsotlhe.

4.
O boitumelo jwa me
Fatshing je ja sebe,
O tla nna boitumelo
Jwa me legodimong